Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou Corner & Co. (ako správcom údajov), so sídlom Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava IČO: 31377971, Spoločnosť je zapísaná v Spoločnosť zapísaná v oddiel Sro, vložke číslo 7477/B registra Okresného súdu Bratislava I v rozsahu:

  • meno a priezvisko
  • e-mailová adresa

Údaje budú spracovávané po dobu 5 rokov a za účelom zasielania obchodných oznámení (zasielaný maximálne 4 x mesačne, prostredníctvom online platformy prevádzkovanej v EÚ) v rozsahu:

  • produktové informácie, akčné ponuky
  • pozvánky na odborné semináre, školenia a veľtrhy

(Odber týchto informácií je možné kedykoľvek zrušiť kliknutím na príslušný odkaz v pätičke správy)

Dotknutá osoba má podľa čl. 15 - 22 nariadenia právo na: Informácie o spracovaní, potvrdenie o spracovaní, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, prenosnosť.